Tag Archives: Tiếng Anh

Phỏng vấn xin việc: Thông tin về công ty

“What did you hear about us?”

“Bạn đã nghe nói gì về chúng tôi?”

“What do you know about us?”

“Bạn biết gì về chúng tôi?”

“What do you think we do at this company?”

“Bạn nghĩ ở công ty này chúng tôi làm gì?”

Theo cảm nhận của tôi, câu hỏi này không phải là để đánh đố hiểu biết của bạn về công ty. Nó cũng không phải là để kiểm tra xem bạn có nghiên cứu về công ty hay không. Tôi cho rằng câu hỏi này là để tìm ra xem bạn đã biết những điều gì, trước khi họ giải thích điều gì đó về công ty. Bạn nên hiểu rằng nếu bạn là một ứng viên có tiềm năng và đang trả lời tốt phần phỏng vấn, họ sẽ bắt đầu chia sẻ một số điều về công ty để thu hút bạn về với công ty họ. Tuy nhiên, đây cũng hoàn toàn có thể là một câu hỏi kiểm tra kiến thức, vì thế hãy chuẩn bị bằng cách nghiên cứu trước khi tham gia phỏng vấn cho một vị trí nào đó.

Continue reading