Tag Archives: sai lầm dịch thuật

Dịch thuật và những ngoại lệ

Lỗi trong dịch thuật

Bạn đã bao giờ thử dịch một văn bản tiếng Anh sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình chưa? Dịch ngược lại thì sao? Bạn thấy cái nào khó hơn?

Trong ngành công nghiệp dịch thuật, “quy trình chuẩn” là chỉ dịch từ ngôn ngữ thứ hai sang ngôn ngữ thứ nhất, tức là dịch từ ngoại ngữ sang tiếng mẹ đẻ, không phải là chiều ngược lại. Ví dụ, một người bản địa nói tiếng Việt bản địa luôn chỉ dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo cách đó, và điều đó dẫn đến không ít lần xuất hiện những bản dịch kỳ quặc.

Continue reading