Tag Archives: phương pháp dịch thuật

Lạc lối giữa bản dịch: những cái bẫy dành cho dịch giả

Tránh lạc lối trong dịch thuật
Như các nhà hậu hiện đại luôn nói với chúng ta, ngôn ngữ là một thứ rất khó nắm bắt. Ý nghĩa chính xác của từ ngữ có thể thay đổi liên tục thay vì cố định mọi lúc mọi nơi. Nếu bản chất khó nắm bắt của ngữ nghĩa là một vấn đề khi sử dụng chỉ một ngôn ngữ, thì với các dịch giả chuyên nghiệp hay những người đang nghiên cứu ngôn ngữ nước ngoài hoặc học một ngoại ngữ, vấn đề càng tăng gấp nhiều lần. Khi làm việc với nhiều ngôn ngữ, duy trì nghĩa của những từ khó nắm bắt ý nghĩa thực sự cũng khó như trượt băng. Dưới đây là một số khía cạnh dễ bị dịch thuật sai trong ngôn ngữ:

Continue reading