Tag Archives: ngữ pháp tiếng anh

10Tháng 11/15

Sự khác biệt của “wake up” và “get up”.

Một số người có thói quen dịch là “thức dậy” như tiếng Việt mà không biết hai cụm động từ này có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Khi cần diễn tả ýRead More…