Tag Archives: ngữ cảnh

Tầm quan trọng của ngữ cảnh

Ngữ cảnh không thường xuyên được nhắc tới trong công tác dịch thuật, nhưng thực tế lại là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bất cứ chuyên gia dịch thuật nào cũng cần phải nắm vững.

Ngữ cảnh
Có một câu thành ngữ từ xưa trong giới dịch thuật như sau: Những kẻ nghiệp dư dịch theo từ, những người chuyên nghiệp dịch theo đoạn văn, và những chuyên gia dịch theo toàn bộ văn bản gốc. Câu nói này đã bao quát toàn bộ những điểm cơ bản sau: Hành trình trở thành một chuyên gia dịch thuật ngôn ngữ thường là hành trình từ việc coi các dự án dịch thuật như những câu đố ghép hình, đặt từ còn thiếu vào chỗ trống sang việc coi chúng là những tổng thể. Điều này quan trọng như vậy bởi khi bạn bắt đầu làm việc với văn bản gốc như một tổng thể thay vì chia ra thành những đoạn nhỏ, điều đó có nghĩa là bạn sẽ hiểu được toàn bộ ý nghĩa của ngữ cảnh, và tầm quan trọng của nó với công tác dịch thuật. Continue reading