Tag Archives: nghề biên dịch

Nghề biên dịch

Nghề dịch thuật và biên dịch viên
Làm việc như một dịch giả có thể là công việc toàn thời gian, nhưng cũng mang lại không ít cơ hội cho những dịch giả bán thời gian hay làm việc tự do. Bằng cách xác định lĩnh vực dịch thuật phù hợp, nhiều dịch giả đã làm giàu từ việc làm những điều họ yêu thích, ngay tại nhà hay tham gia một nhóm dịch thuật.

Continue reading