Tag Archives: lý thuyết dịch

Ba cách tiếp cận dịch vụ dịch thuật mới qua nghiên cứu ngôn ngữ học

Dịch vụ dịch thuật rất cần nhận thức về nghiên cứu ngôn ngữ học, môn khoa học mô tả và giải thích bản chất của ngôn ngữ loài người. Ngôn ngữ học nghiên cứu rất nhiều khía cạnh, bao gồm các ngôn ngữ trên thế giới có điểm gì chung, và chúng khác nhau như thế nào.  Ngôn ngữ học cũng xem xét phương ngữ và diễn ngôn, và có thể được nghiên cứu bằng hai cách tiếp cận: hình thức và chức năng.

 

Continue reading

Tầm quan trọng của phép đảo trật tự từ, ngữ cảnh và vay mượn trong dịch thuật

Bạn đã bao giờ thử dịch thuật một thứ gì đó cho ai đó chưa?  Nếu vậy, bạn sẽ thấy bản dịch đầu tiên sẽ rất vụng về.  Ban đầu, bộ não của chúng ta luôn đi theo hướng dịch từng từ một, nhưng do các ngôn ngữ khác nhau có ngữ pháp và các thành ngữ khác nhau, dẫn đến việc sẽ có những điểm trong bản dịch không được xuôi.  Một số cụm từ có thể được dịch thuật chính xác, nhưng những cụm từ còn lại thì phức tạp hơn.  Một dịch giả có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Continue reading

Hình thái học và tầm quan trọng trong dịch thuật

Hình thái học và tầm quan trọng trong dịch thuật

Hình thái học là gì?

Một trong những nhánh nghiên cứu của ngôn ngữ học là hình thái học, tức là nghiên cứu về sự hình thành từ.  Chúng ta có thể nghĩ rằng một từ là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ, nhưng thường thì, một từ có thể được chia thành hai hoặc nhiều đơn vị nhỏ hơn.  Lấy ví dụ, từ “nhỏ nhất”. Bạn sẽ thấy nó có hai phần, “nhỏ” và “nhất”.  Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, nhiều từ được cấu tạo từ nhiều đơn vị và mỗi đơn vị này được gọi là một hình vị.

Continue reading