Tag Archives: lỗi dịch thuật

Tầm quan trọng của diễn giải trong dịch thuật ngôn ngữ

Tầm quan trọng của diễn giải trong dịch thuật ngôn ngữ

Trong suốt chiều dài lịch sử, có rất nhiều lỗi dịch thuật xảy ra, chủ yếu liên quan đến các công ty muốn bán sản phẩm của mình sang nước khác. Một trong những lỗi dịch thuật hài hước đã xuất hiện khi Coca-Cola bắt đầu bán hàng ở Trung Quốc.

Continue reading