Tag Archives: dịch hướng dẫn kỹ thuật

Dịch hướng dẫn kỹ thuật đòi hỏi những chuyên gia hàng đầu

Nếu bạn tiếp thị một sản phẩm ra nước ngoài và cần dịch hướng dẫn sử dụng của sản phẩm đó, bạn hẳn đã biết rằng các dịch giả tự do, hoặc phần mềm dịch tự động không thể giúp bạn. Những gì bạn cần là một dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp có kinh nghiệm về phong cách viết, thuật ngữ kỹ thuật cũng như dịch hướng dẫn kỹ thuật từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Dịch hướng dẫn kỹ thuật

Continue reading