Tag Archives: chất lượng dịch thuật

Ba bộ kỹ năng cần có để thành công như một dịch giả chuyên nghiệp

Dịch giả chuyên nghiệp cần những kỹ năng nào để thành công? Có phải chỉ cần kỹ năng dịch thuật là đủ, hay vẫn còn những bộ kỹ năng khác cũng đóng vai trò quan trọng không kém? Dưới đây là những kỹ năng quan trọng nhất mà một dịch giả cần có nếu muốn thành công trong nghề.

Dịch thuật

Continue reading

Dịch máy và lạc lối trong bản dịch

Dịch máy
Chúng ta có thể truy nguyên nguồn gốc của dịch thuật máy (Machine Translation – MT) về những ý tưởng từ thế kỷ 17 cũng như những nỗ lực xây dựng từ điển máy, nhưng phải đến thế kỷ 20, với sự ra đời của công nghệ máy tính, những tiến bộ đáng kể mới xuất hiện. MT ngày nay nên được gọi là dịch thuật máy tính (Computer Translation – CT).

Continue reading

Quy trình kiểm tra chất lượng bản dịch

Chất lượng dịch thuật
Dịch thuật, vốn là một công việc đầy tính chủ quan, cần được áp dụng các quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng bản dịch ở mức tốt nhất có thể. Mặc dù người dùng cuối cùng có thể không hài lòng 100% với bản dịch tài liệu do những biến thể ngôn ngữ hay sở thích cá nhân, việc thực hiện quá trình kiểm soát chất lượng bản dịch vẫn sẽ hạn chế được những rủi ro và thể hiện sự cẩn trọng.

Continue reading

Các chiến thuật kiểm soát chất lượng bản dịch – Hiệu đính (P.3)

Dịch ngược

Dịch ngược, dù rất tốn kém, là một cách khác để bảo đảm chất lượng. Dịch ngược là một dịch giả khác sẽ dịch văn bản đã được dịch trở lại ngôn ngữ gốc. So sánh hai văn bản gốc giúp việc xác định sự không thống nhất trong bản dịch trở nên dễ dàng hơn.

Continue reading

Các chiến thuật kiểm soát chất lượng bản dịch – Hiệu đính (P.2)

Hiệu đính văn bản ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ đích như một người nói ngôn ngữ bản địa

Đây gần như là một tiêu chuẩn của ngành dịch. Trong khi xem xét đồng thời cả văn bản gốc và văn bản đích, một người nói ngôn ngữ bản xứ sẽ đọc tài liệu một lượt để kiểm tra bản dịch có chính xác không. Tùy thuộc vào các kỹ năng của người hiệu đính, đây có thể là một phương pháp hiệu quả. Đây cũng là một trong những cách tốt nhất để bảo đảm văn bản đích không chứa các lỗi ngữ pháp hay ngôn ngữ. Continue reading

Các chiến thuật kiểm soát chất lượng bản dịch – Hiệu đính (P.1)

Có rất nhiều cách để đảm bảo chất lượng dịch thuật, chủ yếu bao gồm các dạng hiệu đính. Dưới đây là tổng quan về các phương pháp hiệu đính khác nhau. Điều quan trọng là sử dụng kết hợp các phương pháp này để đảm bảo rằng văn bản của bạn đạt chất lượng mong muốn.

Continue reading