Địa điểm xung quanh

Địa điểm xung quanh

 • Chủ đề: Bài học về những địa điểm nơi mình sinh sống
 • Mục tiêu giao tiếp: Bài học này sẽ dạy cách nói về các nơi trong thành phố. Các em cũng sẽ học cách liên hệ những địa điểm này với những người làm việc ở đó cũng như những hành động mà họ thực hiện ở những nơi khác nhau.
 • Mục tiêu ngôn ngữ:  Bài học này sẽ dạy từ vựng về các địa điểm và những động từ chỉ hành động có liên quan tới những việc chúng ta làm ở những nơi khác nhau cũng như những người làm việc tại đó.  Do vậy, đây là một bài học hay để ôn tập lại từ vựng về nghề nghiệp.
 • Bối cảnh hội thoại:  Freddie và Lisa đi chơi ở thành phố. Các bạn nhỏ đi từ nơi này đến nơi khác. Lisa hỏi về những địa điểm khác nhau trong thành phố.
 • Cấu trúc câu:
  • A doctor works in a hospital. – Bác sỹ làm việc trong bệnh viện.
  • A shop assistant works in a shopping mall. – Nhân viên bán hàng làm việc trong trung tâm thương mại.
  • A pilot works at the airport. – Phi công làm việc ở sân bay.
  • We send letters at the post office. – Chúng ta gửi thư ở bưu điện.
  • We buy books at the bookstore. – Chúng ta mua sách ở hiệu sách.