Giao tiếp văn phòng: Company Policies – Chính sách của công ty

office_convo

Mọi công ty đều có quy định riêng về động vật, trang phục, giờ nghỉ, nghỉ phép và nhiều quy định khác. Hãy dành chút thời gian để học cách hỏi về những chính sách này.

Continue reading

Giao tiếp văn phòng: Machine Problems – Vấn đề về máy móc

machine-problems

Trong môi trường văn phòng, bạn sẽ phải trao đổi rất nhiều nội dung với những người xung quanh. Chiếc máy in có thể bị hỏng, hoặc bạn có thể tự hỏi vì sao một gói bưu phẩm nào đó vẫn chưa được chuyển tới chỗ bạn. Những bài học ngắn sau đây sẽ đề cập tới các tình huống căn bản thường gặp ở văn phòng.

Continue reading