Dùng lại nội dung trong dịch thuật

Dùng lại nội dung trong dịch thuật

Dùng lại văn bản và bản dịch có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian. Có rất nhiều văn bản xung quanh chúng ta. Các công ty dịch dịch rất nhiều văn bản cho các mục đích khác nhau và những văn bản này thay đổi liên tục. Sự thay đổi này là cần thiết cho doanh nghiệp phát triển, nhưng điều này có liên quan gì tới dịch thuật? Nếu doanh nghiệp của bạn đang kinh doanh ở cấp độ quốc tế, thì điều này có ý nghĩa rất lớn.

Continue reading

Tầm quan trọng của diễn giải trong dịch thuật ngôn ngữ

Tầm quan trọng của diễn giải trong dịch thuật ngôn ngữ

Trong suốt chiều dài lịch sử, có rất nhiều lỗi dịch thuật xảy ra, chủ yếu liên quan đến các công ty muốn bán sản phẩm của mình sang nước khác. Một trong những lỗi dịch thuật hài hước đã xuất hiện khi Coca-Cola bắt đầu bán hàng ở Trung Quốc.

Continue reading