Hành động, Ở nhà, Hiện tại tiếp diễn

 • Chủ đề: Hành động, Ở nhà, Hiện tại tiếp diễn
 • Mục tiêu giao tiếp: Bài học này tập trung vào cách dùng động từ chỉ hành động ở thì hiện tại tiếp diễn. Bài học cũng sẽ dạy trẻ về tên gọi của các phòng trong nhà.
 • Mục tiêu ngôn ngữ:  Bài học này dạy học sinh cách nói về những hành động đang xảy ra, sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Bài cũng sẽ tập trung vào những danh từ thường đi kèm với một số động từ nhất định.
 • Bối cảnh hội thoại:  Bob tới thăm Freddie khi Freddie đang xem TV ở nhà. Mẹ bảo Freddie và Bob xem phim trong phòng vì Bố đang đọc. Khi vào phòng, hai bạn nhỏ thấy Lisa đang ngủ trên bức tranh của bạn ấy.
 • Cấu trúc câu:
  • What are you doing? – Bạn đang làm gì thế?
  • I am watching TV. – Mình đang xem TV.
  • She’s painting a picture. – Em ấy đang vẽ tranh.
  • Your father is reading. – Bố bạn đang đọc.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>