Viết hoa có nghĩa là sử dụng chữ hoa (chẳng hạn dùng A thay vì a). Việc sử dụng chữ viết hoa giúp người đọc không bị bối rối khi đọc bài viết của bạn.
Luôn viết hoa những chữ sau đây:
Chữ đầu tiên trong câu.
• I grew up in India. – Tôi lớn lên ở Ấn Độ.
• She left a message on my phone. – Cô ấy để lại một lời nhắn trong điện thoại của tôi.
Đại từ I.
• This country is where I dreamed of. – Tôi đã mơ về đất nước này.
Chữ cái đầu tiên của tên riêng (tên cụ thể).
• David wants to play soccer with us. – David muốn chơi đá bóng với chúng tôi.
• This letter is from Chang. – Lá thư này được gửi từ Chang.
• I graduated from the University of New York. – Tôi đã tốt nghiệp Đại học New York.
• I like Coca-Cola. – Tôi thích Coca-Cola.
• She likes Godiva chocolates. – Cô ấy thích sô-cô-la Godiva.
Chữ cái đầu tiên của tên tháng, ngày và ngày lễ (nhưng không viết hoa tên mùa).
• Today is June 8, 2011. – Hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2011.
• Susie’s birthday is this Thursday. – Sinh nhật của Susie là vào thứ năm tuần này.
• The shops are closed on Easter. – Các cửa hàng đóng cửa trong lễ Tạ ơn.
• This summer is going to be very hot. – Mùa hè này sẽ rất nóng đấy.
Chữ cái đầu tiên của quốc tịch, tôn giáo, sắc tộc và ngôn ngữ.
• We often eat Italian food. – Chúng tôi thường ăn đồ ăn Ý.
• I want to master many languages, such as Spanish, Korean, Chinese, and Russian. – Tôi muốn thông thạo nhiều thứ tiếng, chẳng hạn như Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.
• There is one Christian church in my town. – Trong thị trấn nơi tôi ở có một nhà thờ Thiên Chúa giáo.
Chữ cái đầu tiên của học vị hoặc chức danh của một người nào đó.
• This is Dr. Simon. – Đây là tiến sỹ Simon.
• I got it from Mr. Tom. – Tôi lấy nó từ ông Tom.
Các khu vực địa lý: thành phố, bang, quốc gia, tên núi, đại dương, sông, …
• My destination is Paris, France. – Điểm đến của tôi là Paris, Pháp.
• Hawaii is in the middle of the Pacific Ocean. – Hawaii nằm giữa Thái Bình Dương.
Các thời kỳ lịch sử.
• The Renaissance began in the 14th century. – Thời kỳ Phục Hưng bắt đầu từ thế kỷ thứ 14.
• The Qing Dynasty is the last dynasty in China. – Triều đại nhà Thanh là triều đại cuối cùng ở Trung Quốc.
Chữ cái đầu tiên của mỗi từ chính trong tên một cuốn sách, bộ phim, bài báo, …
• Tolstoy’s War and Peace is my favorite novel. – “Chiến tranh và Hòa bình” của Tolstoy là tiểu thuyết ưa thích của tôi.
• I found the article “How to Write a Good Cover Letter” in this magazine. – Tôi tìm thấy bài báo “Cách viết thư xin việc hiệu quả” trong cuốn tạp chí này.

[Bài tập 30.1]

Viết lại cho đúng các câu sau đây, sử dụng quy tắc viết hoa sao cho phù hợp.

1)i was born in shanghai, china, but grew up in the united states.
2)mrs. ohana gave me the bible.
3)if you walk two more blocks, you will be able to see mt. rocky.
4)my family will have a summer vacation in hawaii.
5)I didn’t want to cook tonight, so I just ordered thai food for dinner.

Đáp án
[30.1] 1)I was born in Shanghai, China, but grew up in the United States.
2)Mrs. Ohana gave me the Bible.
3)If you walk two more blocks, you will be able to see Mt. Rocky.
4)My family will have a summer vacation in Hawaii.
5)I didn’t want to cook tonight, so I just ordered Thai food for dinner.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>